Automatyka - oferta

ELNAFT Sp. z o.o. oferuje kompleksowy montaż i serwis:
- systemów kontrolno-pomiarowych;
- czujników detekcji cieczy i opar benzyn;
- sterowników dystrybutorów;
- sond pomiarowych.

Specjalizujemy się w uruchomieniach systemu Automatycznej Kalibracji i Rekonsyliacji, tzw. ACR" oraz nadzorze i serwisowaniu systemu zarządzania paliwem na stacjach paliw.

Oferujemy zdalną kontrolę systemu zarządzania cieczami i paliwami, w zakresie monitorowania oraz diagnozowania systemu bez bezpośredniej interwencji w danej lokalizacji. Należy przez to rozumieć:
- monitorowanie stanu pracy stacji w zakresie zarządzania cieczami i paliwami;
- diagnozowanie systemu zarządzania cieczami i paliwami.

Prowadzimy zdalny nadzór serwisowy nad systemem zarządzania, przez który należy rozumieć:
- lokalizowanie przyczyn awarii; 
- usuwanie powstałych usterek;
- koordynacja prac serwisowych.