Stacje paliw - oferta

Dział Serwisu Stacji Paliw odpowiada za bieżące utrzymanie pełnej funkcjonalności stacji paliw. Szczególny nacisk kładziemy na jakość oferowanych usług oraz terminowość realizacji. Nasi pracownicy to wykwalifikowani specjaliści, nieustannie podwyższający swoje kwalifikacje. Potwierdzają to liczne szkolenia i kursy pozytywnie kończone przez naszych pracowników.

Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą Działu Serwisu Stacji Paliw, wykonujemy między innymi:

- Czyszczenia, rewizje oraz litrażowanie zbiorników paliwowych
- Próby szczelności zbiorników oraz rurociągów zgodnie z wymaganiami UDT
- Cykliczne przeglądy i konserwacje instalacji i odmierzaczy paliwowych oraz LPG
- Przegląd, konserwacja, montaż zaworów oddechowych i przerywaczy płomienia
- Profesjonalna naprawa odmierzaczy paliw, ich podzespołów mechanicznych i elektronicznych, odnowa powłok malarskich
- Legalizacja odmierzaczy paliw i LPG z Urzędem Miar
- Konserwacja i naprawa dodatkowego wyposażenia stacji paliw np. odkurzacze, kompresory, czyszczarki do dywanów itp.

- Wszelkie prace towarzyszące na obiekcie stacji paliw

* naprawa infrastruktury drogowej (odbojnice, drogowskazy, słupy oświetleniowe)
* naprawa, wymiana elementów wizualizacyjnych obiektu
* odtwarzanie nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych