Pomiary elektryczne - oferta

ELNAFT Sp. z o.o. oferuje wykonywanie pomiarów elektrycznych w zakresie:

- Pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli
- Pomiary impedancji pętli zwarcia
- Pomiary skuteczności działania urządzeń różnicowo – prądowych
- Pomiary rezystancji uziemień (ochrona przed elektrycznością statyczną w strefach Ex)
- Pomiary rezystancji węży nalewczych przy dystrybutorach paliwowych oraz LPG
- Pomiary instalacji odgromowej obiektów i elementów konstrukcji zewnętrznych
- Pomiary natężenia oświetlenia terenu zewnętrznego oraz pomieszczeń wewnętrznych
- Pomiary natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych
- Badanie wyłącznika PPOŻ oraz instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego