Instalacje elektryczne - oferta

ELNAFT Sp. z o.o. oferuje kompleksowe wykonawstwo instalacji elektrycznych na nowych obiektach jak również na obiektach modernizowanych. Instalacja elektryczna jest każdorazowo uzgadniania z klientem, tak by umożliwić jej dostosowanie do potrzeb. Możliwe jest także rozszerzenie zakresu robót o montaż opraw oświetleniowych, montaż sprzętu elektrycznego – gastronomia, chłodzenie, klimatyzacja – w zakresie podłączenia elektrycznego. Wykonujemy również układy sterowania urządzeniami grzewczymi w oparciu o sterowniki np. ETI, Devireg. Wszystkie prace są każdorazowo zakańczane elektrycznymi pomiarami powykonawczymi, poświadczonymi stosownymi protokołami.

Specjalizujemy się głównie w wykonawstwie i modernizacjach instalacji elektrycznych na obiektach petrochemicznych, jednakże możliwe jest również wykonanie prac na obiektach o innym charakterze.

ELNAFT Sp. z o.o. proponuje również kompleksowe wykonawstwo instalacji iskrobezpiecznych w zakresie podłączenia urządzeń pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Stosowanie tego typu instalacji jest koniecznie z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa oraz przepisy prawa. Kolejną możliwością zwiększenia bezpieczeństwa obiektów dystrybuujących paliwa gazowe jest montaż systemu sygnalizacji wycieku. Nasza Firma zapewnia montaż kompletnego systemu sygnalizacji opartego na osprzęcie Gazex, Introl lub Alter. Montaż każdorazowo kończy się próbami funkcjonalnymi oraz wykonaniem stosownego protokołu z rozruchu systemu.

Zapraszamy do współpracy.