Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna

KONTRAHENCI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
ELNAFT Sp. z o.o, ul. Towarowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia danych i przepisów prawa,

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres konieczny do realizacji usług, nie dłużej jednak niż jest to wymagane przez przepisy prawa administracyjnego i skarbowego

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

- posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula Informacyjna

PLIKI COOKIES

Zgodnie z Art. 173, pkt. 1 Ustawy z dn. 16.11.2012 r. (Dz.U. poz. nr 1445) Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies.

Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Dane przetwarzane w związku z Państwa pobytem na stronie są również analizowane przez usługę Google Analytics.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych przez Google Anatytics jest dostępnych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pL