ELNAFT KontaktSerwis stacji paliw:
Paweł Jakubiak
Kierownik ds. serwisu stacji paliw
Tel.: 608 528 530
Email: pawel.jakubiak@elnaft.com

Technologie przemysłowe i stacje paliw:
Przemysław Jankowski
Kierownik ds. Inwestycji
Tel.: 606 398 296
Email: przemyslaw.jankowski@elnaft.com

Instalacje i pomiary elektryczne, rozdzielnie elektryczne, utrzymanie ruchu:
Inż. Radosław Woźniak
Kierownik ds. robót elektrycznych i utrzymania ruchu
Tel.: 602 725 952
Email: radoslaw.wozniak@elnaft.com

Kontakt

Elnaft Spółka z o.o.
83-034 Trąbki Wielkie
ul. Towarowa 4

Tel.(+48 58) 343-19-20
Fax (+48 58) 762-06-77
E-mail: biuro@elnaft.com

REGON 191930966,
NIP 583-26-41-775
KRS 0000103762

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 222.600 zł
Wysokość wpłaconych
udziałów 222.600 zł

TELECENTRUM ALARMOWE
(+48 58) 350 69 69