Technologie przemysłowe - oferta

ELNAFT Sp. z o.o. buduje kompletne instalacje technologiczne, w tym: montaż i podłączenie dystrybutorów, uruchomienie zbiorników, instalacja systemu rur ssących, zlewowych, odzysku opar oraz oddechowych.

Oferujemy montaż, naprawę i legalizację odmierzaczy.

Dokonujemy przeglądy, montaże i konserwacje zaworów oddechowych i przerywaczy płomienia.

Podejmujemy się modernizacji zbiorników bezciśnieniowych do drugiego płaszcza.

Wykonujemy:
- próby szczelności zbiorników i rurociągów zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego;
- litrażowanie zbiorników;
- czyszczenie zbiorników wraz z przygotowaniem do rewizji wewnętrznej i próby ciśnieniowej dla Urzędu Dozoru Technicznego;
- hermetyzacje drugiego stopnia;
- wzorcowanie zbiorników wraz z Urzędem Miar.

Ofertę uzupełnia wykonawstwo instalacji technologicznych AD-BLUE.