Automatyka - oferta

Liczne grono naszych pracowników ukończyło szkolenie zorganizowane przez firmę CORRIMEX z zakresu obsługi i montażu systemów pomiarowych VEEDER-ROOT serii TLS 2 i TLS 3xxx.

W dobie rozwoju oprogramowania opartego na licencji Open Source, które znajduje coraz szersze zastosowanie wśród systemów obecnych na stacjach paliw, bierzemy udział w szkoleniach organizowanych przez firmę Computer Service Support S.A. Ich efektem jest uzyskanie Dyplomu potwierdzającego zdobycie wiedzy merytorycznej i praktycznej z zasobu poruszanej tematyki.

Posiadamy również Dyplom ukończenia kursu omawiającego system okablowania strukturalnego Molex Premise Networks. Dzięki temu poszerzyliśmy naszą wiedzę w zakresie: projektowania, montażu i obsługi sieci logicznych występujących na stacjach paliwowych.

Systematycznie bierzemy udział w szkoleniach organizowanych przez firmę Petro Vend Poland, czego owocem jest miedzy innymi posiadanie przez nas rozległej wiedzy w zakresie systemów i urządzeń oferowanych przez tą firmę. Dzięki temu staliśmy się uznaną w branży spółką, oferującą kompletną obsługę oraz montaż sterownika dystrybutorów PV3500 wraz z systemem kontroli stanu produktu w zbiornikach - SiteSentinel.

Ukończenie przez nas zaawansowanego szkolenia z obsługi PV3500 oraz SiteSentinel II /III pozwoliło na uzyskanie Certyfikatu Uznania wydanego przez OPW Fuel Menagement System. Umożliwia to nam wdrożenie oraz kontrolę systemu szczelności stacji - ACR oraz późniejsze rozliczanie stanów magazynowych ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych ubytków produktu.