Technologie przemysłowe - oferta

Posiadamy świadectwo Urzędu Dozoru Technicznego uprawniające do wykonywania prób szczelności zbiorników bezciśnieniowych oraz niskociśnieniowych.

Nasi pracownicy uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Dozoru Technicznego, którego przedmiotem było spawanie elementów instalacji technologicznych, zgodnie z wymogami UDT, zakończonym otrzymaniem odpowiedniego Certyfikatu.

Ukończyliśmy szkolenie organizowane przez firmę BRUGG Systemy Rurowe sp. z o.o. które dotyczyło montażu systemów instalacji technologicznych oferowanych przez tą firmę. Dzięki temu uzyskaliśmy Certyfikat zaświadczający o znajomości praktycznej i merytorycznej norm i zasad wymaganych przy pracach z wymienionymi instalacjami.

Nasza kadra przeszła również przeszkolenie z zakresu: układania, zgrzewania, przeprowadzania prób ciśnieniowych oraz nadzoru nad kompleksowymi pracami związanymi z instalacjami UPP. Efektem tego jest uzyskanie Certyfikatu wydanego przez PSS Stacje Benzynowe Service sp. z o.o. uprawniające do montażu instalacji paliwowych w systemie UPP.

Wzięliśmy udział w szkoleniu organizowanym przez KPS PETROL PIPE SYSTEM, dzięki czemu jesteśmy certyfikowanymi monterami, serwisantami systemów rurowych opartych o rozwiązania tej firmy.

Uczestniczyliśmy również w szkoleniu organizowanym przez PETROSTER sp.j., które dotyczyło przeprowadzania przeglądów i regulacji zaworów oddechowych ZO 2 i ZO 2 ON. Szkolenie zakończono wydaniem Certyfikatu zaświadczającego o zgodności przeprowadzanych czynności z normami.